30  12  68

Holzdruck

 

48 x 48 cm

 

Holzdrucke I